Tagkościół

Tajemnica fresku z kościoła św. Ducha w Raciborzu

Kto był w raciborskim Muzeum – dawnym kościele dominikanek pw. Św. Ducha, ten miał okazję wpatrywać się w dwa rzędy zakonnic spoglądających na stojącą w środku mniszkę. W publikacjach fresk nazywany jest Adoracją bł. Eufemii. W rzeczywistości treść...

Witraże w kościele na Ostrogu

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela na Ostrogu wyróżnia się na tle innych świątyń Raciborzu przepięknymi witrażami zdobiącymi: prezbiterium, nawy boczne północną i południową oraz ścianę zachodnią chóru. Zabytki te wyszły cało z II wojny światowej...

Bombela procesyjna w raciborskim muzeum

W Muzeum, w sali koncertowej na II piętrze, obok rzeźby Jezusa Frasobliwego, w kącie w szklanej gablocie przy oknie, znajduje się obiekt który przypomina parasol. W muzealnym inwentarzu nazywany jest bombelą, choć to nazwa niezbyt poprawna. Nie...

Jubileusz 700-lecia kościoła farnego (1905)

Wielki rozmach prac budowlanych zrealizowanych w ciągu piętnastu lat, przygotowywał parafię do obchodów 700-lecia kościoła farnego. Z tej okazji ukazało się jubileuszowe wydanie krótkiej monografii świątyni, rzecz jasna pióra ks. Schaffera. W 1904...

Crimen exceptum. Zbrodnia, która nie ma sobie równej

Zbrodnia, która nie ma sobie równej – tak, tłumacząc tytuł rozdziału, od średniowiecza do czasów kontrreformacji w XVI i XVII wieku, określano czarownictwo. Odnotowano wówczas najwięcej procesów i wykonanych wyroków śmierci na kobietach i...

Ks. Jan Facundus Faika – proboszcz z fary

Następca ks. Hermana Schaffera, ks. Jan Facundus Faika urodził się 12 czerwca 1860 roku w Beneszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1884 roku. W 1888 roku przybył do Raciborza, gdzie został mianowany nauczycielem religii w miejscowym...

Kaplica Polska i spory językowe

Według znanej raciborskiej legendy, powstanie Kaplicy Polskiej należy wiązać z kowalem Paszkiem. Działo się to w XV wieku. Jako młody czeladnik, Paszek zakochał się w córce swojego mistrza kowalskiego. Był jednak za biedny, by pojąć ją za żonę...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com