Tagkościół

Ks. Jan Facundus Faika – proboszcz z fary

Następca ks. Hermana Schaffera, ks. Jan Facundus Faika urodził się 12 czerwca 1860 roku w Beneszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1884 roku. W 1888 roku przybył do Raciborza, gdzie został mianowany nauczycielem religii w miejscowym...

Kaplica Polska i spory językowe

Według znanej raciborskiej legendy, powstanie Kaplicy Polskiej należy wiązać z kowalem Paszkiem. Działo się to w XV wieku. Jako młody czeladnik, Paszek zakochał się w córce swojego mistrza kowalskiego. Był jednak za biedny, by pojąć ją za żonę...

Kaplice kościoła farnego w Raciborzu

Kaplica św. Barbary przylegała do prezbiterium od strony północnej. W 1592 roku zakończyła się odbudowa kościoła po wielkim pożarze z 1574 roku. Poświęcenia, 8 maja 1596 roku, dokonał Adam Weißkopf. Z tego okresu dysponujemy wiadomościami o...

Ołtarze kościoła farnego

Pisaliśmy już o ołtarzu głównym kościoła farnego (WNMP) w Raciborzu. Teraz czas na omówienie pozostałych. Kościół WNMP był wyposażony w wiele ołtarzy, o których fundacji można się dowiedzieć z różnych dokumentów. Najczęściej wiązały się te wzmianki...

Ks. Jerzy Schulz – proboszcz parafii miejskiej w 1945 roku

Proboszczem miejskim w Raciborzu po śmierci ks. Jana Faiki został, w 1924 roku, urodzony 10 kwietnia 1883 roku ks. Jerzy Schulz. W 1915 roku został mianowany wikariuszem w parafii Św. Mikołaja w Raciborzu-Starej Wsi, gdzie jako proboszcz działał...

Raciborskie ćwierćwiecze księdza Jana Hajdy

Lata młodości Wczesną jesienią 1948 roku do, jak to dawniej nazywano, miejskiej parafii w Raciborzu, przybył nowy duszpasterz, trzydziestopięcioletni wówczas ksiądz Jan Hajda. Ten młody kapłan diecezji katowickiej zawitał do zrujnowanego miasta z...

Kaplica Polska w Raciborzu i spory językowe

Kaplica Polska to część kościoła farnego (pw. WNMP) w Raciborzu, w której znajduje się ołtarz świątobliwej Eufemii Ofki Piastówny oraz ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Historię kaplicy zredagował Paweł Newerla. Poniższy tekst to fragment...

Dzieje raciborskiej kolegiaty do 1416 roku

Zamek w Raciborzu, po raz pierwszy wzmiankowany w 1245 roku, znajduje się na terenie dawnego grodu, po 1108 roku będącego siedzibą polskiego kasztelana, następnie, od II połowy XII wieku, piastowskich książąt opolsko-raciborskich, od około 1290 roku...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com