Wszystkie publikacje

Rudzki epizod króla Jana

Grzegorz Wawoczny. Król przekroczył klasztorną furtę, spożył w refektarzu posiłek z opatem i przeorem, wziął udział w mszy świętej, ale na nocleg udał się do obozu, jaki pod Rudami rozbiła jego armia. Opactwo rudzkie znajdowało się na gęsto...

Myślistwo w dawnym księstwie raciborskim

Pierwsze poświadczone źródłowo wzmianki o myślistwie na Górnym Śląsku pochodzą z początku XII wieku. Znaleźć je można w spisanej w latach 1113-1116 Kronice niejakiego Galla Anonima – najprawdopodobniej mnicha benedyktyńskiego z jakiegoś...

Krwawa rozrywka raciborskich bogaczy

W XIX wieku myślistwo stało się modną rozrywką dla bogatych mieszczan, raciborskich przemysłowców oraz okolicznej szlachty. Prasa donosiła o popisach ówczesnych myśliwych i krwawej łaźni, jaką zgotowano zwierzynie, w tym tysiącom zajęcy. O...

Dzieje złotnictwa w Raciborzu. Hans Georg Kolbe i jego dzieła

Christoph Sottor. Hans Georg Kolbe jest uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela złotnictwa działającego w Raciborzu. Znanych jest tutaj tylko kilka jego dzieł. Wymieniane są głównie trzy monstrancje ze sceną powrotu zwiadowców z Kanaanu. O...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com