Wszystkie publikacje

Naziści, zioła i szatańskie orgie pod Raciborzem

Niemcy włączyli je do badań nad germańskim pierwiastkiem i czystością rasy. Słynny raciborski proces czarownic z 1667 roku zakończył się spaleniem na stosie biednych wieśniaczek, odurzanych alkoholem i ziołami, a potem zaciąganych do orgii. –...

Crimen exceptum. Zbrodnia, która nie ma sobie równej

Zbrodnia, która nie ma sobie równej – tak, tłumacząc tytuł rozdziału, od średniowiecza do czasów kontrreformacji w XVI i XVII wieku, określano czarownictwo. Odnotowano wówczas najwięcej procesów i wykonanych wyroków śmierci na kobietach i...

Ks. Jan Facundus Faika – proboszcz z fary

Następca ks. Hermana Schaffera, ks. Jan Facundus Faika urodził się 12 czerwca 1860 roku w Beneszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1884 roku. W 1888 roku przybył do Raciborza, gdzie został mianowany nauczycielem religii w miejscowym...

Kaplica Polska i spory językowe

Według znanej raciborskiej legendy, powstanie Kaplicy Polskiej należy wiązać z kowalem Paszkiem. Działo się to w XV wieku. Jako młody czeladnik, Paszek zakochał się w córce swojego mistrza kowalskiego. Był jednak za biedny, by pojąć ją za żonę...

Kaplice kościoła farnego w Raciborzu

Kaplica św. Barbary przylegała do prezbiterium od strony północnej. W 1592 roku zakończyła się odbudowa kościoła po wielkim pożarze z 1574 roku. Poświęcenia, 8 maja 1596 roku, dokonał Adam Weißkopf. Z tego okresu dysponujemy wiadomościami o...

Pruski model kształcenia w XIX wieku

Od Helenów do niemieckich patriotów, czyli jak kształcono w szacownym Królewskim Ewangelickim Gimnazjum w Raciborzu W 1808 roku w Prusach zlikwidowano dotychczasowe władze oświatowe – Główne Kolegium Szkolne zastąpiła królewiecka Sekcja Wyznań i...

Racibórz i powiat przed plebiscytem 20.03. 1921 roku cz. 2

Po II powstaniu śląskim (19/20.08 – 25.08.1920) i rozwiązaniu niemieckiej policji SiPo (Siecherheits Polizei) sytuacja  na Górnym Śląsku nieco się uspokoiła. Bojówki niemieckie i polskie zaprzestały napadów na lokalne komisariaty plebiscytowe...

Racibórz i powiat przed plebiscytem 20.03.1921 roku

W tym roku mija 100. rocznica wydarzeń, które miały doprowadzić do podziału Górnego Śląska na niespełna 20 lat pomiędzy Polskę i Niemcy. Z tej okazji opracowałem trochę szerzej wydarzenia z tego okresu w Raciborzu i powiecie raciborskim –...

WAW

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com