Wszystkie publikacje

Kolej na ziemi raciborskiej (2)

Koncepcja transportowania wyrobów przemysłowych a szczególnie węgla kamiennego, swoim taborem po obcych trasach kolejowych przez „Kolei Wilhelma” nie przyniosła spodziewanych efektów. Stąd postanowiono wybudować własną linię kolejową, która objęłaby...

Tramwaje w Raciborzu

Pisząc o komunikacji miejskiej w Raciborzu nadmieniliśmy, iż nie mamy żadnych informacji na temat planów wybudowania w naszym mieście tramwajów. Jednocześnie wskazaliśmy, że zachowały się plany z 1910 roku o zbudowaniu w Opolu linii tramwajowej...

Komunikacja miejska w Raciborzu

Współczesny raciborzanin – jeżeli nie używa własnego samochodu – chcąc dostać się do szpitala na ul. Gamowską, albo do Markowic, pojedzie zapewne autobusem, przecież nie pójdzie pieszo. Bo też uważamy, że komunikacja miejska jest czymś oczywistym, i...

Kolej na ziemi raciborskiej (1)

Od pewnego czasu Racibórz jest znowu połączony linią kolejową zarówno z Berlinem jak i z Wiedniem. Pociąg ekspresowy (InterCity–NightJet) z Raciborza odjeżdża o godz. 2:52 i jest o godz. 9:49 na dworcu Berlin Hauptbahnhof (dworzec główny). Natomiast...

Życie muzyczne dawnego Raciborza (cz. 3)

Działające w Raciborzu chóry oraz orkiestry i ich występy nie zaspakajały potrzeb Raciborzan w zakresie muzyki. Stąd nie należy się dziwić gościnnym występom muzyków. Gościnne występy Do niewątpliwie czołowych wydarzeń artystycznych dawnego...

Rosjanie w Raciborzu (cz. 4)

Ewakuacja Raciborza i walki o miasto W dniu 20 stycznia 1945 r. ogłoszono nakaz ewakuacji Raciborza. Według danych niemieckich około 30 procent ludności zawodowo związanej z ważnymi celami wojennymi opuściło miasto. W dzielnicach rolniczych pozostał...

Życie muzyczne dawnego Raciborza (cz. 2)

Stowarzyszenie muzyczne „Krąg Pieśni”, które powstało w 1834 roku w wyniku przekształcenia stowarzyszenia nauczycielskiego, utworzyło chór wyłącznie męski. Wspomnieliśmy już, że profesor raciborskiego gimnazjum Lippelt w 1849 roku czynił starania o...

Rosjanie w Raciborzu (cz. 3)

W czasie wojen światowych Podczas I Wojny Światowej w Niemczech przebywało 2,5 miliona jeńców wojennych, wśród nich także bardzo wielu Rosjan. Już na początku działań wojennych, po bitwie pod Tannenbergiem, czyli pod Grunwaldem, pod koniec sierpnia...

Perły powiatu raciborskiego – przewodnik

Dzień dobry Polsko, czyli Meandry Odry i okolice Przepiękne Meandry Odry, zabytkowy most jubileuszowy cesarza Franciszka Józefa z 1899 roku, średniowieczna twierdza graniczna, która przez pewien czas była w rękach znanej bankierskiej rodziny von...

Życie muzyczne dawnego Raciborza (cz. 1)

W dawnych czasach organiści, działający w kościele farnym Raciborza, byli równocześnie nauczycielami w szkole utworzonej przy kościele, wynagradzanymi przez magistrat lub kapitułę. Uczyli w szkołach śpiewu, do czego przywiązano dużą wagę...

WAW

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com