MiejsceRacibórz

Myślistwo w dawnym księstwie raciborskim

Pierwsze poświadczone źródłowo wzmianki o myślistwie na Górnym Śląsku pochodzą z początku XII wieku. Znaleźć je można w spisanej w latach 1113-1116 Kronice niejakiego Galla Anonima – najprawdopodobniej mnicha benedyktyńskiego z jakiegoś...

Krwawa rozrywka raciborskich bogaczy

W XIX wieku myślistwo stało się modną rozrywką dla bogatych mieszczan, raciborskich przemysłowców oraz okolicznej szlachty. Prasa donosiła o popisach ówczesnych myśliwych i krwawej łaźni, jaką zgotowano zwierzynie, w tym tysiącom zajęcy. O...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com