Miejsce Bez kategorii

Dominikanie raciborscy

Wierni i goście parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny mają możność uczestniczenia w liturgii mszy świętej nie tylko w świątyni farnej, lecz również w gotyckim kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba, który od połowy XIII wieku...

WAW

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com