MiejsceKrzyżanowice

Wojna-pokój-ludzie (13). Ordynans i czeskie flagi z papieru

KP – Zabełków, urodzony w 1932 roku W 1939 roku Odra była rzeką graniczną pomiędzy Polską i Niemcami. I tak na przykład miejscowość Olza znajdowała się już po stronie polskiej. W tymże 1939 roku, we wrześniu, tu w okolicach Zabełkowa Niemcy mieli...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com