Tagwiara

Tajemnica fresku z kościoła św. Ducha w Raciborzu

Kto był w raciborskim Muzeum – dawnym kościele dominikanek pw. Św. Ducha, ten miał okazję wpatrywać się w dwa rzędy zakonnic spoglądających na stojącą w środku mniszkę. W publikacjach fresk nazywany jest Adoracją bł. Eufemii. W rzeczywistości treść...

Święty Marceli – patron Raciborza. Fakty i legenda

Na przełomie listopada i grudnia 306 roku, następcą św. Piotra wybrano Marcelego I. Po apostazji [1] jego poprzednika papieża Marcelina, stolica rzymska przez ponad trzy lata pozostawała nieobsadzona. Marceli był głównym prezbiterem za pontyfikatu...

Bombela procesyjna w raciborskim muzeum

W Muzeum, w sali koncertowej na II piętrze, obok rzeźby Jezusa Frasobliwego, w kącie w szklanej gablocie przy oknie, znajduje się obiekt który przypomina parasol. W muzealnym inwentarzu nazywany jest bombelą, choć to nazwa niezbyt poprawna. Nie...

Przybycie cystersów na Górny Śląsk

Archiwum Państwowe w Raciborzu – Zespół Komory Książęcej. W jednej z teczek (sygnatura 7975) pruski archiwista zgromadził kopie starych cysterskich dokumentów. Spis treści na okładce nie pozostawia wątpliwości. Zbiór jest niekompletny. Część...

Ołtarze kościoła farnego

Pisaliśmy już o ołtarzu głównym kościoła farnego (WNMP) w Raciborzu. Teraz czas na omówienie pozostałych. Kościół WNMP był wyposażony w wiele ołtarzy, o których fundacji można się dowiedzieć z różnych dokumentów. Najczęściej wiązały się te wzmianki...

Raciborskie ćwierćwiecze księdza Jana Hajdy

Lata młodości Wczesną jesienią 1948 roku do, jak to dawniej nazywano, miejskiej parafii w Raciborzu, przybył nowy duszpasterz, trzydziestopięcioletni wówczas ksiądz Jan Hajda. Ten młody kapłan diecezji katowickiej zawitał do zrujnowanego miasta z...

Bractwo literackie przy kościele farnym w Raciborzu

Chrześcijański duch średniowiecza w dążeniu do wewnętrznego zespolenia tworzył cechy, gildie i różne bractwa. W północnych Niemczech organizowali się bracia kalandowi (od łacińskiego calendae – pierwszy dzień miesiąca, gdyż w tych dniach urządzali...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com