TagŚląsk

Zagadki raciborskich podziemi

Wszystkie książki historyczne, które nie zawierają kłamstw, są krańcowo nudne François Anatole Thibault Zamkowe lochy Promyki porannego, lipcowego słońca rozjaśniły dziedziniec. Przebiły się od wschodu, przez otwory po oknach w ścianie frontowej...

Henryk Swoboda. Wspomnienia raciborzanina 1944-1945 (7)

Volkswagendeutsche Z początkiem lat 70., kiedy Gomułkę zastąpił Gierek nastąpiła druga fala masowej migracji do RFN-u. Za tą drugą zgodę Gierek dostał kredyty i bezzwrotną zapomogę. Za te pieniądze zbudował swoją drugą Polskę dobrobytu. Mówiono...

Henryk Swoboda. Wspomnienia raciborzanina 1944-1945 (2)

(…) Byłem świadkiem mimowolnej rozmowy prowadzonej pomiędzy moją babcią, a jej przyjaciółką. Mąż tej przyjaciółki był maszynistą kolejowym i dzięki temu nie musiał iść do wojska. Kiedyś wiózł transport ludzi do obozu koncentracyjnego...

Prawdziwy przebieg bitwy nad Olzą 23 maja 1921 roku

O bitwie nad Olzą z 23 maja 1921 roku wspomina się zawsze, gdy w Raciborzu mowa jest o powstaniach śląskich. Bitwa ta jest przedstawiana jako największy sukces bojowy powstańców na odcinku frontu nad górną Odrą. Opisy bitwy są typowo polskie –...

1946. Tajemniczy masowy mord w Raciborzu

Lipiec 1946 r. Ziemia raciborska, do której Czesi wysunęli po II wojnie światowej roszczenia terytorialne, znajdowała się wówczas pod baczną obserwacją ostrawskiej ekspozytury służb bezpieczeństwa Czechosłowacji. Służby te podlegały Ministerstwu...

Powstanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego w Raciborzu

Niskie położenie, powietrze niezdrowe… Konsekwencją sekularyzacji klasztoru cystersów w Rudach było zamknięcie funkcjonującego tu od 1744 roku gimnazjum, które ukończyło wielu przedstawicieli górnośląskiej szlachty oraz mieszczan. Zrodziło to od...

Raciborskie imperium win Felixa Przyszkowskiego (2)

Przedstawiamy Czytelnikom kolejną część opisu dziejów znanej hurtowni win Felixa Przyszkowskiego. Przypominamy, że rysunki ilustrujące niniejszy tekst pochodzą z wydawnictwa „Historisch-biographische Blätter – Industrie, Handel und Gewerbe” (Listy...

Piekiełko i Klajowiec – karczmy pod Raciborzem

W dokumencie z 1445 roku pojawia się wzmianka o Antiqua villa, czyli Starej Wsi, dziś dzielnicy Raciborza, a jeszcze w XIX wieku samodzielnej gminie. W osadzie tej krzyżowały się starożytne szlaki handlowe. Znakomity historiograf ks. Augustyn...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com