TagRacibórz

Powstanie i rozpad księstwa raciborskiego (1172 – 1532) I

Część 1- Okres piastowski (1172 – 1336) W napisanej w czasach księcia Bolesława III Krzywoustego „Kronice polskiej” tzw. Galla Anonima, pod rokiem 1108 jest wzmianka o zajęciu grodu Ratibor, po bitwie stoczonej z Morawianami. Jest to pierwsza...

Raciborski mistrz zbójnickiego rzemiosła

Grzegorz Nowak. Zapytajcie się starych ludzi z okolic Raciborza o Elijaszu, największego górnośląskiego rozbójnika, to całymi godzinami opowiadać wam będą o tym nieśmiertelnym mistrzu zbójnickiego rzemiosła, który na wieki przeszedł już do legendy...

Opis Raciborza z 1888 roku

Przenieś się ze mną w myśli, miły czytelniku, nad południowy kraniec Górnego Śląska, do dawnego Raciborza. Z dwóch stron tu kraina zupełnie otwarta: od strony wschodniej i od północnej. Za to podsunęły się na pograniczu zachodnim pasma wzgórz...

Krwawy Piątek – 10 sierpnia 1923 r. w Raciborzu

Paweł Newerla. Na raciborskim Rynku, na domu stojącym u wlotu ul. Długiej, od 1960 roku wisi metalowa tablica, która oznajmia: „Na tym rynku w Krwawy Piątek 10 sierpnia 1923 r. w walce z niemieckimi kapitalistami lała się niewinna krew raciborskich...

Cegła w zabytkach Raciborza

Spoglądając z łagodnych wzgórz na równinę doliny Odry, od strony południowo-wschodniej lub północnej, zauważamy przede wszystkim w krajobrazie miasta Raciborza kilka wyniosłych budowli ceglanych. Ich czerwony kolor dominuje w architekturze miasta...

O dziejach raciborskich ratuszy [polemika]

W lipcowym numerze „Ziemi Raciborskiej” opublikowany został artykuł dr. Ryszarda Kincla o dziejach pierwszego ratusza. Autor stawia tezę, iż pierwszy raciborski ratusz stał nie na środku rynku, jak przedstawiłem to w moich książkach (1)...

Między Raciborzem a Opawą czyli z dziejów karczmy w Sudzicach

Sudzice należały do powiatu raciborskiego w latach 1817-1920 i 1938-1945, czyli przeszło 110 lat; ale począwszy od średniowiecza miejscowość  miała liczne związki gospodarczo – społeczne z naszym grodem nad Odrą, poza tym był  to...

Kraj Hulczyński w opisach polskich ludoznawców

W tytule podkreśliłem ludoznawców, ponieważ relacje przeze mnie omawiane nie pochodzą od profesjonalnych etnologów, ale od specjalistów innych dziedzin, którzy zajmowali się również ludoznawstwem, np. dialektolog Lucjan Malinowski, podróżnik i...

Jerzy Schomann – raciborski heretyk czy wolnomyśliciel?

Do ciekawszych postaci w dziejach Raciborza zaliczyć możemy Jerzego Schomanna. Nazwisko znane jest również w polskiej wersji językowej: Szoman. Jego ojciec Stanisław Schomann – zdaniem W. Urbana – wywodził się z rodziny niemieckich...

WAW

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com