TagGórny Śląsk

Pogrzebień i okolice

W lipcu 1937 roku do Pogrzebienia zjechali młodzi krajoznawcy z wszystkich ziem II Rzeczpospolitej Polskiej, chcąc poznać nie tylko zabytki i przyrodę tego zakątka Śląska, ale również pogłębiać wiedzę turystyczną. Na mapie ich podróży znajdowały się...

Poczet książąt raciborskich. Leszek

Leszek urodził się prawdopodobnie między 1290 a 1292 r. jako jedyny męski potomek księcia raciborskiego Przemysła i Anny, księżniczki czerskiej. Po śmierci ojca w 1306 r. objął rządy przybierając tytuł „dux Rathiboriensis”. Niemniej jeszcze przez...

Poczet książąt raciborskich. Przemysł

Pierwszy książę księstwa raciborskiego po podziale dużego Górnego Śląska. Przyszedł na świat między rokiem 1258 a 1268, jako najmłodszy syn księcia opolsko-raciborskiego Władysława i księżniczki wielkopolskiej Eufemii. Po śmierci ojca w 1281 lub...

Poczet książąt raciborskich. Mieszko Otyły

Według zgodnej opinii źródeł Mieszko był najstarszym synem Kazimierza, księcia opolsko-raciborskiego i księżniczki bułgarskiej Wioli. Datę jego urodzin historycy kładą na rok 1220. Już w XIII-wiecznej Kronice polsko-śląskiej Mieszko figuruje z mało...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com