AutorWAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Bosacza (2)

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Bosacz w 1595 r. miał 20 posesji, według „Beschreibung von...

Opactwo Corvey na monecie

Przed kilku laty prezentowaliśmy na portalu „naszRaciborz” relację z uroczystości 1200-lecia istnienia opactwa benedyktynów w Corvey i nadania mu waloru światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Przypominamy, że opactwo, obecnie pałac, jest teraz...

Dworce kolejowe Raciborza

Paweł Newerla. Wiele informacji wskazuje na to, że w Raciborzu zostanie w najbliższym czasie wybudowany nowy dworzec kolejowy. Na prośbę Czytelników przedstawiamy dzieje raciborskich dworców kolejowych, a było ich, jak wykażemy, kilka. Wiadomo, że...

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Bosacza (1)

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Bosacz [Bosatz], pierwotnie nazwany gruntem Bosaków, potem spolonizowany...

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Płoni

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Płonia <Plania>, wieś komorna miasta Raciborza nad rzeką Plincą...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com