TagRatibor

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Bosacza (1)

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Bosacz [Bosatz], pierwotnie nazwany gruntem Bosaków, potem spolonizowany...

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Płoni

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Płonia <Plania>, wieś komorna miasta Raciborza nad rzeką Plincą...

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Ostroga

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Ostróg [Ostrog]. Stare urbarze podają nazwiska i ciężary poddanych...

Szarytki raciborskie

Kiedy ks. Herman Schaffer przybył do parafii miejskiej, ochroną zdrowia mieszkańców zajmowało się kilku lekarzy działających w mieście. Od początku XIX wieku przy ulicy Leczniczej 7 istniał szpital, który mógł przyjąć łącznie osiemnastu chorych...

Raciborskie imperium win Felixa Przyszkowskiego

Hurtownia WinFelix PrzyszkowskiDostawca Dworu Dotarł do naszych rąk egzemplarz wydawnictwa „Historisch-biographische Blätter – Industrie, Handel und Gewerbe” (Listy historyczno-biograficzne – Przemysł, handel i rzemiosło). Jest to numer specjalny z...

Najstarszy przewodnik po Raciborzu (3)

W poprzednich dwóch odcinkach poinformowaliśmy o drugim wydaniu przewodnika turystycznego po Raciborzu z 1891 roku. Za przewodnikiem przedstawiliśmy ówczesne raciborskie hotele i restauracje, różne informacje o mieście, między innymi transport, a...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com