Racibórz w aktach CIA (6)

Racibórz w aktach CIA (6)

Kolejnym dokumentem, jaki chcemy omówić jest tajny raport szpiegowski o ogólnym numerze 2001/11/21 z dnia 1 czerwca 1954 roku; jego numer aktu tajnego został usunięty. Dokument obejmuje okres od 1952 roku do stycznia 1954 roku i nosi tytuł Ceny i przemysł w Raciborzu.

Nagłówek tajnego raportu szpiegowskiego z 01.06.1954

Robotnik niewykwalifikowany zarabia miesięcznie 700 złotych. Raport podaje następujące ceny, podkreślając, że są to ceny urzędowe:
2 kg chleba 6,– do 8,– zł,
1 kg cukru 13,- do 15,- zł,
1 kg masła 60,- zł,
1 jajko 1,20 do 1,40 zł,
1 kg mięsa 30,- zł,
szynka 55,- do 60,- zł,
kiełbasa 27,- do 90,- zł,
margaryna 27,- zł,
100 kg ziemniaków 80,- zł,
1 tona węgla 150,- zł,
(na czarnym rynku 1 tona węgla kosztuje 500,- zł),
papierosy „Sport” (20) 3,40 zł,
papierosy „Wczasowe” (20) 4,40 zł,
papierosy „Wawel” (25) 11,30 zł,
1 litr alkoholu 68,- zł,
1 litr likieru 120,- do 200,- zł,
męski garnitur (średniej jakości) 1.000,- zł,
męski płaszcz (średniej jakości) 1.000,- zł,
buty 500,- zł,
koszula 220,- zł,
materiał 200,- do 1.000,- zł.

W Raciborzu działają następujące zakłady przemysłowe:
a) F.U.T., Fabryka Urządzeń Technicznych [czyli obecna „Fabryka Kotłów” – PN], znajdująca siłę jeszcze w budowie, zatrudniająca w przybliżeniu 3.000 robotników;
b) Cukrownia, zatrudniająca 400 robotników, w czasie sezonu produkcyjnego – 1.500;
c) Fabryka Chemiczna Petrucco , fabryka betonu, zatrudnia około 200 robotników [autor niewątpliwie się pomylił, gdyż chodzi o późniejsze Raciborskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, które nie były fabryką „chemiczną”];
d) Zakłady 1 Maja [chodzi o obecną firmę „Tokai COBEX” – PN], fabryka sprzętu elektrycznego, zatrudniają 4.000 robotników;
e) Ra-Fa-Met (Raciborska Fabryka Metalurgiczna), zatrudnia około 6.000 robotników.

Paweł Newerla

Na zdjęciu pracownicy ZEW-u, l. 50.

Opublikowane przez
WAW
Dołącz do dyskusji

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com