Tagakta

Racibórz w aktach CIA (6)

Kolejnym dokumentem, jaki chcemy omówić jest tajny raport szpiegowski o ogólnym numerze 2001/11/21 z dnia 1 czerwca 1954 roku; jego numer aktu tajnego został usunięty. Dokument obejmuje okres od 1952 roku do stycznia 1954 roku i nosi tytuł Ceny i...

Racibórz w aktach CIA (4)

Tym razem z archiwum amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) przedstawiamy raport nr 5949 z dnia 28 lipca 1954 roku pod ogólnym tytułem „Description of the Country”, czyli „Opis Kraju” (z dodaniem kodu Raciborza – 3802), zawierający...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com