TagPrusy

Szturm na Racibórz z 9 lutego 1745 roku. Cz. 2

W II wojnie śląskiej (od sierpnia 1744 roku do grudnia 1745 roku) król pruski Fryderyk II zajął północne Czechy z Pragą. Aby wspomóc Austriaków w połowie grudnia 1744 roku na Śląsk wkroczyła armia węgierska i prawie bez walki zajęła całą...

Multimilionerzy Górnego Śląska (1)

Paweł Newerla (Racibórz). Dotarła do nas ostatnio pewna książka, z której treścią chcielibyśmy się podzielić z Czytelnikami. Jest to „Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Preußen” (Rocznik majątków i dochodów milionerów w Prusach)...

Najkrwawsza bitwa raciborzan. 260. rocznica bitwy pod Torgau

Listopad jest czasem wielu rocznic związanych z naszą małą ojczyzną. Jedną z nich, zupełnie nieznaną, jest kolejna rocznica bitwy pod Torgau, gdzie w starciu a Austriakami król pruski Fryderyk II i jego armia, pomimo bardzo trudnej sytuacji, wyszli...

Wojska Napoleona w Raciborzu

Porażki wojsk pruskich w starciu z armią Napoleona zwiastowały problemy dla Raciborza. Jak się okazało, związane były z wiktem triumfującej armii. Pierwsze oddziały pod francuskim dowództwem pojawiły się 2 stycznia 1807 roku w Koźlu. Rozpoczęły...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com