TagPrusy

Od ubogiej prowincji do kwitnącej krainy. Kolej na Górnym Śląsku

Trudno to dziś pojąć, ale jeszcze w I połowie XIX wieku podróżowanie było dla ludzi czymś zupełnie wyjątkowym, czego wielu za życia w ogóle nie doświadczało. Król pruski Fryderyk Wilhelm III, na wieść o uruchomieniu przez Ludwigs-Eisenbahn linii...

Najkrwawsza bitwa raciborzan. 260. rocznica bitwy pod Torgau

Listopad jest czasem wielu rocznic związanych z naszą małą ojczyzną. Jedną z nich, zupełnie nieznaną, jest kolejna rocznica bitwy pod Torgau, gdzie w starciu a Austriakami król pruski Fryderyk II i jego armia, pomimo bardzo trudnej sytuacji, wyszli...

Wojska Napoleona w Raciborzu

Porażki wojsk pruskich w starciu z armią Napoleona zwiastowały problemy dla Raciborza. Jak się okazało, związane były z wiktem triumfującej armii. Pierwsze oddziały pod francuskim dowództwem pojawiły się 2 stycznia 1807 roku w Koźlu. Rozpoczęły...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com