Tagnauka

Dzieje szkoły na Płoni

Na podstawie Kroniki parafii Ostróg ks. Augustyna Weltzla, w tłumaczeniu Pawła Newerli. Już 20 września 1832 r. gmina wyraziła swój zamiar założenie własnego systemu szkolnego W następnym roku sporządzono zestawienie kosztów, które obejmowało 1393...

Raciborzanin u boku noblisty

Na profilu Ratibor Oberschlesien zamieszczono mało znane zdjęcie Bernharda Proskauera, wybitnego niemieckiego chemika, bakteriologa i higienisty, absolwenta Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego w Raciborzu. Bernhard Proskauer (1851-1915) jest nie...

Pruski model kształcenia w XIX wieku

Od Helenów do niemieckich patriotów, czyli jak kształcono w szacownym Królewskim Ewangelickim Gimnazjum w Raciborzu W 1808 roku w Prusach zlikwidowano dotychczasowe władze oświatowe – Główne Kolegium Szkolne zastąpiła królewiecka Sekcja Wyznań i...

Raciborzanie na średniowiecznych uniwersytetach

Wiedza, jako intelektualne bogactwo, stanowiła w średniowieczu towar deficytowy, dostępny dla wąskiej tylko grupy ludzi – duchowieństwa, ewentualnie osób ściśle związanych z Kościołem. Nabywano ją na różnym poziomie: elementarnym – w szkołach...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com