Tagzakon

Przybycie cystersów na Górny Śląsk

Archiwum Państwowe w Raciborzu – Zespół Komory Książęcej. W jednej z teczek (sygnatura 7975) pruski archiwista zgromadził kopie starych cysterskich dokumentów. Spis treści na okładce nie pozostawia wątpliwości. Zbiór jest niekompletny. Część...

Gdzie spoczywa Walenty Raciborczyk?

Archeologom, którzy odkrywali kolejne krypty w dawnym kościele p.w. Św. Ducha towarzyszyła nieodparta chęć zweryfikowania miejscowej legendy, wedle której w jednym z grobów złożono ciało dawnego spowiednika tutejszych dominikanek zmarłego w opinii...

Szarytki raciborskie

Kiedy ks. Herman Schaffer przybył do parafii miejskiej, ochroną zdrowia mieszkańców zajmowało się kilku lekarzy działających w mieście. Od początku XIX wieku przy ulicy Leczniczej 7 istniał szpital, który mógł przyjąć łącznie osiemnastu chorych...

Pomiędzy Santiago de Compostela a Raciborzem

Christoph Sottor (Burscheid, Niemcy) podejmuje temat powstania konwentu dominikańskiego w Raciborzu w połowie XIII wieku oraz wizyty w naszym mieście założyciela zakonu, św. Dominika Guzmána. Artykuł pt. „Dominikanie raciborscy” autorstwa Pawła...

Templariusze na Śląsku. Raciborski ślad

O istnieniu w Raciborzu placówki templariuszy nie mamy co prawda żadnej wzmianki źródłowej, ale za to lokalna tradycja każe upatrywać istnienia ich komandorii przy obecnym pl. Wolności. Zakon, powstały około 1118 r. z inicjatywy rycerza francuskiego...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com