Tagwładza

Tragiczna śmierć burmistrza m. Ratibor

Czy mieliście okazję kiedykolwiek być na cmentarzu ewangelickim w Raciborzu? Jeśli nie, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Między innymi można tam odnaleźć grób dawnego burmistrza miasta. Robert Ellendt (*17.05.1893, +17.09.1927), bo o nim mowa...

Prawo miejskie w Raciborzu na przestrzeni wieków

Druga połowa XII, a zwłaszcza XIII wiek były dla Środkowej Europy okresem poważnych przemian demograficzno-ustrojowych. Na tereny Czech, Węgier i Polski napływać zaczęli w wielkiej liczbie koloniści z Zachodniej Europy, głównie z Niemiec, szukający...

Z dziejów krucjat. Rycerze krzyżowi ze Śląska

Władcy Górnego Śląska wobec ruchu krucjatowego i zakonów krzyżowych Pasjonująca tematyka poświęcona historii zakonów w Raciborzu i najbliższych okolicach dawnej stolicy Górnego Śląska doczekała się w ostatnim czasie szeregu cennych opracowań. Wnoszą...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com