TagOpava

Kraj Hulczyński w opisach polskich ludoznawców

W tytule podkreśliłem ludoznawców, ponieważ relacje przeze mnie omawiane nie pochodzą od profesjonalnych etnologów, ale od specjalistów innych dziedzin, którzy zajmowali się również ludoznawstwem, np. dialektolog Lucjan Malinowski, podróżnik i...

Polskie starodruki z opawskiej oficyny

W latach 1716 – 1730 ukazało się 21 polskich druków ewangelickich dla Śląska Cieszyńskiego (20 wydrukowano w Brzegu, 1 w Lipsku), a ich autorami byli pastorzy Jan Muthmann (1685 – 1747) i Samuel Ludwik Zasadius (1695 – 1756), nie...

Dzieje powiatu raciborskiego

 Zaczątkiem powiatu był istniejący w średniowieczu tzw. okręg miejski (Weichblid), w którym obowiązywało prawo mili zapowiedniej, gwarantujące miastu monopol na wszelką wytwórczość i handel mieszczan raciborskich w obrębie jednej mili (około 7.5 km)...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com