Tagmnisi

Przybycie cystersów na Górny Śląsk

Archiwum Państwowe w Raciborzu – Zespół Komory Książęcej. W jednej z teczek (sygnatura 7975) pruski archiwista zgromadził kopie starych cysterskich dokumentów. Spis treści na okładce nie pozostawia wątpliwości. Zbiór jest niekompletny. Część...

Fortuna rudzkich mnichów

W jego stodole skarb swój zakopali, aby zachować go na przyszłą odbudowę klasztoru. Następnie rozeszli się po świecie. Kiedy po kilku latach wrócili i chcieli skarb odkopać, okazało się, że on znikł. Szukając skarbów nie sposób pominąć starego...

Kuraci od Św. Jakuba

Zabiegom ks. proboszcza Zolondka należy zawdzięczać, iż kościół podominikański Św. Jakuba został przekazany farze jako świątynia filialna. Gdyby tak się nie stało, średniowieczna budowla przy Rynku zostałaby poddana rozbiórce, podobnie jak kościoły:...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com