Opactwo Corvey na monecie

Opactwo Corvey na monecie

Przed kilku laty prezentowaliśmy na portalu „naszRaciborz” relację z uroczystości 1200-lecia istnienia opactwa benedyktynów w Corvey i nadania mu waloru światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Przypominamy, że opactwo, obecnie pałac, jest teraz siedzibą rodową książąt von Ratibor, którzy do 1945 roku zamieszkiwali głównie w podraciborskich Rudach.

Bundesbank (Bank Federalny) Republiki Federalnej Niemiec postanowił uczcić nadanie miana światowego dziedzictwa kulturalnego byłemu opactwu wybiciem specjalnej monety.

Prezentacja nowej monety odbyła się dnia 14 września 2022 roku w Sali Cesarskiej pałacu Corvey. Obecnych było wielu przedstawicieli świata nauki, gospodarki, finansów i mediów.

Uroczysta prezentacja nowej monety w Sali Cesarskiej pałacu Corvey

Głównym pomysłodawcą i inicjatorem wybicie monety dla uczczenia 1200–jubileuszu byłego opactwa był Ditmar Fischer, dyrektor Departamentu Emisyjnego Federalnego Ministerstwa Finansów.

Ditmar Fischer prezentuje nową monetę

Uroczystość nie mogła się odbyć bez pamiątkowej fotografii przed pałacem Corvey.

Fotografia na tle pałacu Corvey [od lewej: Bastian Prillwitz, autor projektu monety, Viktor książę (Herzog) von Ratibor i Ditmar Fischer z Federalnego Ministerstwa Finansów]

Czas zaprezentować samą monetę. Moneta o charakterze kolekcjonerskim została wydana z okazji 1200 rocznicy istnienia opactwa benedyktynów w Corvey. Jest ono od 2014 roku zaliczone do światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Tu znajduje się najstarsza i jedyna, prawie w pełni zachowana, zabudowa karolińska.

Autorem monety jest artysta Bastian Prillwitz z Berlina. Oficjalna wartość to 20 EURO. Wykonana jest ze srebra szterlingowego (Ag 925). Moneta wazy 18 g i ma średnicę 32,5 mm. Tłoczeniem monety zajmowała się Staatliche Münze Baden-Württemberg (Państwowa Mennica Badenia-Wirtembergia) Prägestätte Stuttgart (Mennica Stuttgart). Ustalony był maksymalny nakład 120.000 egzemplarzy. Moneta została wprowadzona do obiegu w dniu 22 września 2022 roku. Monety w zwyczajnej jakości rozprowadza niemiecki Bundesbank – także za pośrednictwem innych banków. Natomiast egzemplarze kolekcjonerskie – w jakości połysk lustrzany – można uzyskać za pośrednictwem Bundesverwaltungsamt (Urząd Administracji Federalnej). Udało nam się zdobyć egzemplarz monety i skopiować ją. Przystąpmy zatem do opisu monety.

Na awersie centralnie umieszczony jest orzeł – godło Republiki Federalnej Niemiec. Orzeł otoczony jest dwunastoma gwiazdami, co z kolei jest emblematem Unii Europejskiej.

Awers monety

W otoku zamieszczony jest napis „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”, zatem Republika Federalna Niemiec. Podany jest także nominał – 20 EURO oraz rok wydania – 2022. W otoku znajduje się także litera „F”, która wskazuje na mennicę Stuttgart. U dołu umieszczony jest jeszcze – mniejszymi literami – oznaczenie „SILBER 925”, co wskazujące na stop z jakiego tłoczono monetę.

Rewers monety poświęcony jest zdarzeniu, które chciano uczcić wydanie monety. W tle umieszczono widok kompleksu opactwa, stanowiącego od prawie 200 lat siedzibę rodową książąt von Ratibor. Na tle zabudowań pałacu znajduje się – centralnie umieszczona – fasada kościoła klasztornego wraz z wieżami. To tu zbudowano najstarsze relikty architektoniczne z czasów Karolingów. Przed fasadą odwzorcowano trzy osoby, udające się do kościoła.

Rewers monety

W otoku znajduje się napis „1200 JAHRE KLOSTER CORVEY” (1200 lat opactwa Corvey). Małymi splecionymi literami „BP” wskazano logo autora monety Bastiana Prillwitza. Na gładkiej krawędzi wyryty jest pogłębiony napis „WO DER HIMMEL DIE ERDE BERUEHRT” (Gdzie niebo dotyka ziemi).

Paweł Newerla

Opublikowane przez
WAW
Dołącz do dyskusji

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com