Anielski śpiew z kościoła farnego

Anielski śpiew z kościoła farnego

Zapewne wielu zna obraz, który wisi nad bocznym wejściem do kościoła farnego – Kaplicy Polskiej i zastanawiało się, co przedstawia.

Wykonany w 1738 roku na zlecenie przeoryszy raciborskich dominikanek, Marii Cecylii Näff, obraz przedstawia scenę z 9 kwietnia 1313 roku, czyli obłóczyny Ofki w habit mniszki dominikańskiej. W związku z barokową legendą, płótno nosi też miano Anielskiego śpiewu. Obraz jest niejako kopią jeszcze średniowiecznego fresku, który znajdował się na ścianie kaplicy św. Dominika przy kościele Świętego Ducha (obiekt już nie istnieje, dziś w jego miejscu funkcjonuje ogródek Etiuda).

Malowidło uległo do XVIII wieku wypłowieniu, więc jego treść przy okazji renowacji całej kaplicy w duchu rokoka została przeniesiona na płótno. Olejne przedstawienie momentu obłóczyn Ofki, na których licznie zgromadzili się jej książęcy krewni, wykonane jest przez mistrza miejscowego warsztatu, który jakby już ciążył ku stylowi regencyjnemu. Ten przekaz ikonograficzny jest o tyle także cenny, że przedstawia rokokowe wnętrze przebudowanej w 1737 roku kaplicy klasztornej.

Obecnie ten dużych rozmiarów obraz wisi w dawnej Kaplicy Polskiej w farze, dokąd trafił 11 maja 1821 roku. Znajduje się on od lat pięćdziesiątych XX wieku nad drzwiami wiodącymi z kruchty pod wieżą do wnętrza.

Źródło: Piotr Stefaniak, Dzieje dominikanek raciborskich, wyd. WAW, Racibórz 2006

Opublikowane przez
WAW
Dołącz do dyskusji

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com