Tagprawo

Prawo mili zapowiedniej w dziejach Raciborza

Wielkość produkcji piwa w mieście dostosowana była do potrzeb mieszczan i okolicznych rynków zbytu, którym były położone wokół Raciborza wsie pańszczyźniane. Należały do księcia, rycerstwa – późniejszej szlachty, Kościoła, w tym zakonów, bogatych...

Prawo miejskie w Raciborzu na przestrzeni wieków

Druga połowa XII, a zwłaszcza XIII wiek były dla Środkowej Europy okresem poważnych przemian demograficzno-ustrojowych. Na tereny Czech, Węgier i Polski napływać zaczęli w wielkiej liczbie koloniści z Zachodniej Europy, głównie z Niemiec, szukający...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com