Tagpiwowarstwo

Prawo mili zapowiedniej w dziejach Raciborza

Wielkość produkcji piwa w mieście dostosowana była do potrzeb mieszczan i okolicznych rynków zbytu, którym były położone wokół Raciborza wsie pańszczyźniane. Należały do księcia, rycerstwa – późniejszej szlachty, Kościoła, w tym zakonów, bogatych...

Piwowarstwo miejskie w Raciborzu

Od niepamiętnych czasów Piwowarstwo miejskie w Raciborzu sięga korzeniami początków XIII wieku, kiedy to książę raciborski Mieszko Laskonogi, zwany też Plątonogim, a po nim jego syn Kazimierz opolsko-raciborski sprowadzili nad górną Odrę osadników z...

Piwowarstwo klasztorne w księstwie raciborskim

Swój wkład w dzieje browarnictwa, gorzelnictwa oraz produkcji wina na ziemi raciborskiej wniosły zakony. Jak na duży, słynący z dobrej gospodarki klasztor przystało, znakomite karty zapisało cysterskie opactwo w Rudach. Początku klasztoru sięgają...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com