TagOpole

Poczet książąt raciborskich. Kazimierz

O Kazimierzu, jedynym synu Mieszka Plątonogiego i księżnej Ludmiły, źródła wspominają niewiele. Urodził się ok. 1179 r. Według Kroniki Wielkopolskiej imię młody władca przejął po swym ojcu chrzestnym Kazimierzu Sprawiedliwym. Losy księcia przed...

Powstanie i rozpad księstwa raciborskiego (1172 – 1532) I

Część 1- Okres piastowski (1172 – 1336) W napisanej w czasach księcia Bolesława III Krzywoustego „Kronice polskiej” tzw. Galla Anonima, pod rokiem 1108 jest wzmianka o zajęciu grodu Ratibor, po bitwie stoczonej z Morawianami. Jest to pierwsza...

Wojska Napoleona w Raciborzu

Porażki wojsk pruskich w starciu z armią Napoleona zwiastowały problemy dla Raciborza. Jak się okazało, związane były z wiktem triumfującej armii. Pierwsze oddziały pod francuskim dowództwem pojawiły się 2 stycznia 1807 roku w Koźlu. Rozpoczęły...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com