Tagkarczma

Prawo mili zapowiedniej w dziejach Raciborza

Wielkość produkcji piwa w mieście dostosowana była do potrzeb mieszczan i okolicznych rynków zbytu, którym były położone wokół Raciborza wsie pańszczyźniane. Należały do księcia, rycerstwa – późniejszej szlachty, Kościoła, w tym zakonów, bogatych...

Grzeszne życie. Z dziejów raciborskiej rozpusty

Dawne gospody, z racji szerzącej się rozpusty i pijaństwa, znalazły się na kościelnym indeksie. Bliższe bowiem były niektórym wiernym niźli nabożne modły w świątyniach. Średniowieczni i nowożytni kaznodzieje oburzali się, że ich owczarnia niedzielne...

Piekiełko i Klajowiec – karczmy pod Raciborzem

W dokumencie z 1445 roku pojawia się wzmianka o Antiqua villa, czyli Starej Wsi, dziś dzielnicy Raciborza, a jeszcze w XIX wieku samodzielnej gminie. W osadzie tej krzyżowały się starożytne szlaki handlowe. Znakomity historiograf ks. Augustyn...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com