Tagdominikanki

Kasata klasztoru raciborskich dominikanek cz.1

Christoph Sottor (Niemcy) W kolejnej części poświęconej sekularyzacji w Raciborzu przedstawię przebieg likwidacji najbogatszego i największego klasztoru w mieście. Dotychczas, gdy jest mowa o raciborskich dominikankach, to ogranicza się...

Tajemnica fresku z kościoła św. Ducha w Raciborzu

Kto był w raciborskim Muzeum – dawnym kościele dominikanek pw. Św. Ducha, ten miał okazję wpatrywać się w dwa rzędy zakonnic spoglądających na stojącą w środku mniszkę. W publikacjach fresk nazywany jest Adoracją bł. Eufemii. W rzeczywistości treść...

Kaplica Polska w Raciborzu i spory językowe

Kaplica Polska to część kościoła farnego (pw. WNMP) w Raciborzu, w której znajduje się ołtarz świątobliwej Eufemii Ofki Piastówny oraz ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Historię kaplicy zredagował Paweł Newerla. Poniższy tekst to fragment...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com