Tagźródło

Najstarszy widok kościoła farnego w Raciborzu

Opr. Christoph Sottor. W artykule Pawła Newerli „Wieże i dzwony kościoła farnego w Raciborzu“ (Ziemia Raciborska, 4 sierpnia 2020) przedstawiono dzieje wież kościoła. Dzięki znalezionym w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego manuskrypcie...

A. Weltzel: Stosunki agrarne i ludność Ostroga

Augustin Weltzel, radca duchowny i proboszcz w Tworkowie – Kronika parafii Ostróg koło Raciborza (Chronik der Parochie Ostrog bei Ratibor), tłumaczenie Paweł J. Newerla. Ostróg [Ostrog]. Stare urbarze podają nazwiska i ciężary poddanych...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com