Tagszkoła

Dzieje szkoły na Płoni

Na podstawie Kroniki parafii Ostróg ks. Augustyna Weltzla, w tłumaczeniu Pawła Newerli. Już 20 września 1832 r. gmina wyraziła swój zamiar założenie własnego systemu szkolnego W następnym roku sporządzono zestawienie kosztów, które obejmowało 1393...

Henryk Swoboda. Wspomnienia raciborzanina 1944-1945 (5)

W polskiej szkole Już w czerwcu 1945 r. administracja polska otworzyła szkołę w naszej dzielnicy oraz przystąpiła do spisywania dzieci, które miały być objęte obowiązkiem szkolnym. Zachęcony darmową zupę poszedłem – wraz z większą grupą dzieci...

Powstanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego w Raciborzu

Niskie położenie, powietrze niezdrowe… Konsekwencją sekularyzacji klasztoru cystersów w Rudach było zamknięcie funkcjonującego tu od 1744 roku gimnazjum, które ukończyło wielu przedstawicieli górnośląskiej szlachty oraz mieszczan. Zrodziło to od...

Kłopoty oświaty w średniowiecznym Raciborzu

Obok dóbr materialnych w postaci sprzętu sakralnego, różnego rodzaju budowli oraz majątków ziemskich, średniowieczny Kościół posiadał również dobra duchowe, wśród których nauka i wiedza zajmowały poczesne miejsce. Były to skarby przekazywane innym...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com