TagSchlesien

Najstarsze plany miasta Raciborza

Christoph Sottor (Niemcy). Do naszych czasów zachowało się kilkanaście planów miasta, z których najstarszy datowany jest na rok 1742. W sumie z okresu prusko-niemieckiego w dziejach Raciborza w różnych bibliotekach i archiwach znajduje się ponad 20...

Tajemnice pałacu w Szylerzowicach

To wyjątkowe miejsce na polsko-czeskim pograniczu, tuż obok Rudyszwałdu w gm. Krzyżanowice, związane jest z najbogatszą rodziną bankierską Rothschildów. O historii pałacu pisze Paweł Newerla. Najstarsze wzmianki Szylerzowice graniczą z polskim...

Z dziejów ziemi pietrowickiej i sudickiej

Norbert Mika. Tereny między Opawą a Raciborzem ,na których znajdują się obecnie wsie Pietrowice Wielkie i Sudice, już od najdawniejszych czasów stanowił przedmiot ekspansji różnych ludów. Zaliczyć do nich możemy germańskich Kwadów, mongolskich...

Rozboje na dawnych drogach

Przyrodnik i konrektor raciborskiego gimnazjum, Alfons Nentwig, kilka lat po I wojnie światowej, tak pisał w artykule pt. “Stan i niebezpieczeństwo dróg publicznych w powiecie raciborskim w latach 1661 do 1666”. Szosy powiatu raciborskiego są w...

Kościół parafialny w Pietrowicach Wielkich

Paweł Newerla. Zapewne niewiele osób podążających do kościoła św. Krzyża, położonego w oddaleniu od wsi w ocienionej kotlinie, zwraca uwagę na kościół parafialny. Nie można go nie zauważyć, ponieważ, jadąc od strony Raciborza, jego wysmukła bryła...

Polskie starodruki z opawskiej oficyny

W latach 1716 – 1730 ukazało się 21 polskich druków ewangelickich dla Śląska Cieszyńskiego (20 wydrukowano w Brzegu, 1 w Lipsku), a ich autorami byli pastorzy Jan Muthmann (1685 – 1747) i Samuel Ludwik Zasadius (1695 – 1756), nie...

Administracja miejska po objęciu Śląska przez Prusy

Uprawnienia miast uzyskane na podstawie tzw. prawa magdeburskiego stanowiły ogromny postęp w stosunku do sytuacji poprzednio istniejącej. Z biegiem czasu panujący starali się jednak coraz bardziej ograniczać uprawnienia samorządowe miast. Cesarz...

Zbrodnia i kara. Okrutny czyn i ścięcie czeladnika Blachetki

Wiosna 1802 r. była ciepła. 13 maja, w piątkowe popołudnie, z wieży raciborskiej fary rozległ się groźny głos dzwonów, przypominających o godzinie śmierci, którą na krzyżu poniósł Zbawiciel. Na rynku zebrała się garstka ludzi. Najwyraźniej na coś...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com