TagRydułtowy

Kolej na ziemi raciborskiej (2)

Koncepcja transportowania wyrobów przemysłowych a szczególnie węgla kamiennego, swoim taborem po obcych trasach kolejowych przez „Kolei Wilhelma” nie przyniosła spodziewanych efektów. Stąd postanowiono wybudować własną linię kolejową, która objęłaby...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com