TagMorawy

W Gminie Pietrowice Wielkie przed 100 laty (1920)

100. lat temu miejscowości tworzące dziś Gminę Pietrowice Wielkie były przedmiotem niezwykłej niemiecko-polskiej rywalizacji, swoistej licytacji o Górny Śląsk. Po zakończeniu I. wojny światowej w wielu częściach Europy dochodziło do sporów i...

Park pałacowy w Szylerzowicach

Krótkie dzieje pałacu Pierwszy, renesansowy zamek w Szylerzowicach (CZES. ŠILHEŘOVICE, NIEM. SCHILLERSDORF) zbudowano tu w XVI wieku. Należał do panów z Wrbna. Budowlę wzmiankuje dokument z 1609 roku. W 1787 roku majętności przeszły we władanie...

Kościół parafialny w Pietrowicach Wielkich

Paweł Newerla. Zapewne niewiele osób podążających do kościoła św. Krzyża, położonego w oddaleniu od wsi w ocienionej kotlinie, zwraca uwagę na kościół parafialny. Nie można go nie zauważyć, ponieważ, jadąc od strony Raciborza, jego wysmukła bryła...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com