TagKsięstwo Raciborskie

Z dziejów raciborskiej archiwistyki

Początki archiwum miejskiego w Raciborzu sięgają kilka wieków wstecz. Miejscem przechowywania dokumentów, do 1945 r., był ratusz. Kiedy w 1574 r. spłonęły przechowywane w nim dokumenty miasto zwróciło się do cesarza Maksymiliana II z prośbą o...

Dzieje powiatu raciborskiego

 Zaczątkiem powiatu był istniejący w średniowieczu tzw. okręg miejski (Weichblid), w którym obowiązywało prawo mili zapowiedniej, gwarantujące miastu monopol na wszelką wytwórczość i handel mieszczan raciborskich w obrębie jednej mili (około 7.5 km)...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com