TagKraków

Najstarszy widok kościoła farnego w Raciborzu

Opr. Christoph Sottor. W artykule Pawła Newerli „Wieże i dzwony kościoła farnego w Raciborzu“ (Ziemia Raciborska, 4 sierpnia 2020) przedstawiono dzieje wież kościoła. Dzięki znalezionym w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego manuskrypcie...

Pomiędzy Santiago de Compostela a Raciborzem

Christoph Sottor (Burscheid, Niemcy) podejmuje temat powstania konwentu dominikańskiego w Raciborzu w połowie XIII wieku oraz wizyty w naszym mieście założyciela zakonu, św. Dominika Guzmána. Artykuł pt. „Dominikanie raciborscy” autorstwa Pawła...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com