Tagkaznodzieje

Gdzie spoczywa Walenty Raciborczyk?

Archeologom, którzy odkrywali kolejne krypty w dawnym kościele p.w. Św. Ducha towarzyszyła nieodparta chęć zweryfikowania miejscowej legendy, wedle której w jednym z grobów złożono ciało dawnego spowiednika tutejszych dominikanek zmarłego w opinii...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com