TagIreneusz Płuska

Cegła w zabytkach Raciborza

Spoglądając z łagodnych wzgórz na równinę doliny Odry, od strony południowo-wschodniej lub północnej, zauważamy przede wszystkim w krajobrazie miasta Raciborza kilka wyniosłych budowli ceglanych. Ich czerwony kolor dominuje w architekturze miasta...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com