TagII Rzesza

Raciborskie mosty przez Odrę. cz. V – mosty graniczne

Po przedstawieniu dziejów mostów przez Odrę na terenie miasta, warto wspomnieć o innych na terenie powiatu. Kiedyś, do 1945 roku, było ich aż sześć. Dzisiaj mamy ich tyle samo, z tym że po wojnie jednego z nich nie odbudowano (most ciechowicki)...

Wojsko pruskie i niemieckie w Raciborzu od 1741 do 1920 roku

Krótko o pruskim i niemieckim wojsku w Raciborzu, od czasów starego Fryca do kajzera Wilusia. Gdzie, kiedy i jakie jednostki przebywały w mieście – pisze Christoph Sottor (Niemcy). Ograniczyłem się do najważniejszych faktów. Pominąłem...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com