Tagdepesze

Kolej górnośląska sprzed stu lat w raciborskich depeszach

Nowiny Raciborskie, które ukazywały się w Raciborzu w latach 1889-1921[1], są dziś niedocenianym przez badaczy źródłem informacji na temat życia codziennego Górnoślązaków przełomu XIX i XX w. Pismo, drukowane w języku polskim, było finansowane przez...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com