Tagchleb

Raciborskie wojny chlebowe

Poza miastem, liczne piekarnie istniały również wokół Raciborza. W 1269 roku, palatyn Mroczko z Opola przekazał zasadźcy Henrykowi teren w lasach koło Bojkowa. Nadanie obejmowało pięćdziesiąt dużych łanów do obsadzenia, w tym karczmę, piekarnię i...

Precel z koroną. O dawnych piekarzach z Raciborza

Od chleba do kołaczy Piekarze. Powszechnie przyjętym ich godłem był precel z koroną, którą około 1529 roku nadał cechowi wiedeńskiemu cesarz Karol IV. Na niektórych pieczęciach cechowych pojawia się także tajemniczy znak liniowy o niewyjaśnionym...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com