Tagarcheologia

Zamki Meidburg i Fulnow

Wznosił się on na wzgórzu, 400 kroków od kościoła farnego. Nazywał się Meidburg. Ludzie z Krzanowic opowiadają, że od zamku na wysokości leżącego kościoła prowadził most i górne przejście.  Barwne legendy dotyczące ziemi raciborskiej...

Na bursztynowym szlaku. Gród pradziejowy w Łubowicach

Rozmowa z prof. Janem Chochorowski (UJ) na temat odkryć w Łubowicach, gm. Rudnik, pow. raciborski. – Panie profesorze, kiedy na górnośląskiej ziemi pojawili się pierwsi ludzie? – Najstarsze ślady pojawienia się istot człekokształtnych...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com