Tagszpital

Raciborszczyzna w okresie zarazy 1848 roku cz. 2

Racibórz 10 lutego. Wielu szlachetnych ludzi, różnych zawodów i stanów, świeckich i duchownych wyjeżdża z Raciborza do okolicznych miejscowości pomagać chorym i umierającym. Niektórzy z nich biorą sobie zadania ponad siły. Poprzedniego dnia...

Z dziejów opieki medycznej w Raciborzu

W średniowieczu Śląsk słynął z wielu gestów miłosierdzia dokonywanych przez Kościół, magistraty oraz zamożnych patrycjuszy i możnowładców. Taki był duch epoki. Sacrum commercium czyli zbawienie dla tych, którzy wesprą biednych – to hasło...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com