Tagsamorząd

Administracja miejska po objęciu Śląska przez Prusy

Uprawnienia miast uzyskane na podstawie tzw. prawa magdeburskiego stanowiły ogromny postęp w stosunku do sytuacji poprzednio istniejącej. Z biegiem czasu panujący starali się jednak coraz bardziej ograniczać uprawnienia samorządowe miast. Cesarz...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com