Tagrudy

Rudzki epizod króla Jana

Grzegorz Wawoczny. Król przekroczył klasztorną furtę, spożył w refektarzu posiłek z opatem i przeorem, wziął udział w mszy świętej, ale na nocleg udał się do obozu, jaki pod Rudami rozbiła jego armia. Opactwo rudzkie znajdowało się na gęsto...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com