Tagplan

Najstarsze plany miasta Raciborza

Christoph Sottor (Niemcy). Do naszych czasów zachowało się kilkanaście planów miasta, z których najstarszy datowany jest na rok 1742. W sumie z okresu prusko-niemieckiego w dziejach Raciborza w różnych bibliotekach i archiwach znajduje się ponad 20...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com