Tagpapież

Święty Marceli – patron Raciborza. Fakty i legenda

Na przełomie listopada i grudnia 306 roku, następcą św. Piotra wybrano Marcelego I. Po apostazji [1] jego poprzednika papieża Marcelina, stolica rzymska przez ponad trzy lata pozostawała nieobsadzona. Marceli był głównym prezbiterem za pontyfikatu...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com