Tagoznakowanie

Rower jak samochód podlegał dawniej rejestracji

– Obowiązek rejestracji rowerów i posiadania tabliczek rowerowych w Polsce obowiązywał w latach 1920-1939 oraz po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-1964. Wprowadzona rejestracja wraz z tabliczkami miała na celu identyfikację osób...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com