Tagoświata

Kłopoty oświaty w średniowiecznym Raciborzu

Obok dóbr materialnych w postaci sprzętu sakralnego, różnego rodzaju budowli oraz majątków ziemskich, średniowieczny Kościół posiadał również dobra duchowe, wśród których nauka i wiedza zajmowały poczesne miejsce. Były to skarby przekazywane innym...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com