TagMieszko

Poczet książąt raciborskich. Mieszko Otyły

Według zgodnej opinii źródeł Mieszko był najstarszym synem Kazimierza, księcia opolsko-raciborskiego i księżniczki bułgarskiej Wioli. Datę jego urodzin historycy kładą na rok 1220. Już w XIII-wiecznej Kronice polsko-śląskiej Mieszko figuruje z mało...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com