Taginkunabuł

Z dziejów cystersów z Rud. Skryptorium i cierpliwi kopiści

Najbardziej zaskakujące zdanie znajduje się w niedokończonych wypisach z listów św. Hieronima. Na marginesie znalazła się tu notatka o treści: „gecz gis gowno pssa, lotrze czoss my yablca pocradl”, co oznacza wprost: „zjedz gówno psa, złodzieju...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com