TagDonnersmarck

Dzieje pałacu w Krowiarkach

Krowiarki (niem. Polnisch Krawarn, Preussich Krawarn) już na przełomie XII/XIII w. funkcjonowały jako osada służebna wobec zamku raciborskiego. Należą więc do najstarszych miejscowości dawnego księstwa opolsko-raciborskiego. Pod datą 1223 r...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com